Oppsigelser skritt for skritt

Oppsigelser skritt for skritt

  • 298,00 kr
  • Spar kr. 400


Arbeidsrett og samarbeidsproblemer har vært mye i mediebildet i det siste. Et spørsmål som melder seg er om man i visse tilfeller kan si opp ansatte der samarbeidsproblemer er en problemstilling. Forfatter Nicolay Skarning svarer på spørsmålet og gir noen refleksjoner rundt temaet i videoen HER. 

Oppsigelser og nedbemanninger er ikke en ønskelig situasjon for noen bedrift. Men av ulike årsaker er de fra tid til annen nødvendige. Dersom oppsigelsen skjer på en korrekt måte, sparer det både bedrift og ansatt for ubehagelige situasjoner som ganske lett kunne vært unngått dersom man gjorde forarbeidet korrekt.

 

Oppsigelser skritt for skritt viser hvordan oppsigelse av en ansatt skjer, hvordan prosessen forberedes og gjennomføres. Boken tar for seg de vanligste situasjonene som kan lede til oppsigelse, med eksempler og sjekklister. Boken er tenkt som en håndbok der man lett kan få oversikt over hvordan ulike nedbemannings- og oppsigelsesprosesser bør løses. Temaer boken tar for seg er blant annet:

  • oppsigelse i prøvetiden
  • oppsigelse pga. sykefravær eller dårlig arbeidsutførelse
  • nedbemanning
  • eksempler på viktige innkallinger og referater, oppsigelsesbrev m.v.


Denne boken gir deg som leder de verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre oppsigelser og nedbemanninger på en korrekt måte. For deg som ansatt gir den en oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har dersom arbeidsforholdet blir avsluttet. Dersom bedriften ikke har fulgt formkravene til oppsigelser på en korrekt måte, kan oppsigelsen bli kjent ugyldig.

Oppsigelser skritt for skritt bygger på boken Oppsigelser på 1–2–3, som ble utsolgt fra forlaget. Boken er oppdatert med siste rettspraksis samt et eget kapittel om oppsigelse av ansatte som ikke kan samarbeide og virker negativt inn på arbeidsmiljøet. Dessuten er reglene for nedbemanning, samt ansiennitetsprinsippet, gjennomgått etter de siste års utvikling.


Nicolay Skarning
 leder arbeidslivsavdelingen i Kvale Advokatfirma i Oslo. Han er tidligere advokat i NHO, har arbeidet i domstolene og har møterett for Høyesterett. I 2017 fikk han dess-uten prisen for Årets Advokatprestasjon etter seier i den såkalte Havnesaken i Høyesterett i plenum, som gjaldt arbeidsrett og EU-rett.


Pernille Brusdal er fast advokat i Kvales arbeidsrettsavdeling og arbeider også med insolvens og finansiering.


Catriona McIntyre er fast advokat i Kvales arbeids-rettsavdeling og har tidligere arbeidet ved Arntzen de Besche Advokatfirma Stavanger DA.

 

ISBN
9788271463649
Forfatter

Nicolay Skarning, Pernille Brusdal og Catriona McIntyre Kvale

Utgivelseår 2019
Forlag Hegnar Media
Liquid error (layout/theme line 153): Could not find asset snippets/eu-cookie-banner-app.liquid Liquid error (layout/theme line 155): Could not find asset snippets/eu-cookie-banner-app.liquid Liquid error (layout/theme line 157): Could not find asset snippets/eu-cookie-banner-app.liquid